FANDOM


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük fiilimsi değildir?

A) Annenden beklediğin paket miydi o?

B) Evden kaçıp yıkıntılar arasına gizlendi.

C) Onursuz bir milletin insanları değiliz.

D) Acur turşusu en sevdiği yiyeceklerdendi.

E) Kesilecek ağaçlar tek tek damgalandı.

2. Eylemlerden "-iş, -mak, -ma" ekleriyle türetilen söz­cükler ad sayılır. Bunlara eylem adı da denir.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, eylem adı değildir?

A) Koruma altına alınanlardan biriydi.

B) Yazma alışkanlığı neredeyse yok.

C) Danışmadaki memur çok dalgındı.

D) Sokaklarda dolaşmak istiyordum.

E) Çalışma saatlerim yine değişmedi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiilimsi yoktur?

A) Yaprak dolmasını annesi çok güzel yaparmış.

B) Kiraz reçeli yapmayı hiç mi hiç denememiştim.

C) Şiir, başıboş hayaller uyandırmak için yazılır.

D) Günü gününe çalışan öğrenci mutlaka başarır.

E) Sen de bu gelenleri tanıyor musun?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üç farklı türde fiilimsi vardır?

A) Yağan yağmura aldırmadan saatlerce yürüdük.

B) Sensiz geçirdiğim günleri hatırladıkça ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.

C) Arkadaşlarının söyledikleri onun için fazlasıyla önem taşıyordu.

D) Sırtımdaki ağrılar, gün geçtikçe şiddetini artırıyor­du.

E) Bahçenin kırık çitlerini onarmak için saatlerce uğ­raştık.

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden han­gisi, fiilimsi değildir?

A) Bu derginin geçen sayısını arıyorum.

B) İstediğini yapsan da yine mızmızlanır.

C) Benim en nefret ettiğim insandı o.

D) Kaçak eşyalar gümrükte satılıyormuş.

E) Gelişmiş kaslarıyla kendini koruyabilir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiilimsi kullanıl­mamıştır?

A) Şu anda sana verdiğim kitabı mı okuyorsun?

B) Oyuncuların televizyon dizilerine yönelmeleri ge­rekiyor.

C) Düşüncelerini başka bir oturumda mı açıklayacak?

D) Çamların bulunduğu alana varmadan indirin beni.

E) Arkadaşlarım her gece gezerken ben garsonluk yapıyordum.

7. I. Bula bula o adamı mı buldun?

II. Kör olası insanlar, huzur kaçırıyorlar.

III. Tunalı'da dolaşırken rastladım ona.

IV. Ortaya atılan görüş ilgimizi çekti.

V. Okumamış insana kitabı sevdiremezsin.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çizili söz­cüklerden hangisi, fiilimsi değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz­cükte "ma, -me" eki, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Çocuk, arkadaşlarını göremeyince beklemekten vazgeçti.

B) Bahçeyi sulamaya çıktığımda karşılaştım babamla.

C) Gelme deyince ben de ısrar edemedim anneme.

D) Görünmemek için elimizden geleni yapacağız an­laşılan.

E) İnsan bir kere sevmeyince bir daha sevemiyor kar­şısındakini.

9. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ulaçlardan han­gisi, kullanıldığı cümleye farklı bir anlam katmıştır?

A) Elinden geldiğince arkadaşlarına yardımcı olur.

B) Otobüse binerken mi aklına geldi evdeki ütü?

C) Havalar soğuyalı arabayı garajdan çıkarmıyorum.

D) Okulu bitirince babası onu Amerika'ya yolladı.

E) Duvara tırmanırken dizlerini yaralamış.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

A) Yılın eleştirmeni seçildiğimi arkadaşım telefonla bildirdi bana.

B) Duyarsız bir topluluğun istekleri hiçbir zaman bit­mez.

C) Kitabın dizgisini yaptırmak için arkadaşlarımı ara­mıştım.

D) Yolda yürürken aklıma takılırdı bu konuşulan şey­ler.

E) Yazar, roman kahramanlarının hayal dünyasını başarıyla yansıtmış.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yan cümle temel cümlenin öznesidir?

A) Aklından geçenlerin iyi şeyler olmadığına emindim.

B) Amatör bir tiyatroda oyunculuk yapan gençler gi­biydik hepimiz.

C) İngiltere'de yazdığım bir şiir yayımlanınca, yazarlar benden söz etti.

D) Âşık olmak, yaşama bambaşka bir gözle bakmayı sağlar.

E) Ankara'dan çıkarken arabamın yağını, suyunu kontrol ettirmiştim.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, adlaşmış ortaç kullanılmıştır?

A) Ağacın dibindeki çürümüş meyveleri kuşlar ga­galıyor.

B) Sınıfa girer girmez öğrencileri azarlamaya başladı.

C) Sıra insana gelince sanatı göz ardı edemezsiniz.

D) Kişi, her istediğine kavuşsa mücadele gücünü yiti­rir.

E) Tüpler büyük bir gürültüyle patladı, hepimiz kork­tuk.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "-miş" eki alan sözcüğün türü, diğerlerinden farklıdır?

A) Sarılmış babasına, uyuyordu çocuk.

B) Geçmiş karşıma, nasihat verip duruyor.

C) Saklamış tüm oyuncakları dolabına.

D) Bu eserler yüzyıllar önce yazılmış.

E) Daha söylenmemiş sözler var dilimde.

14. Kimi zaman fiilimsiler, eylem özelliğini yitirip kalıcı isim olarak kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bu kuralın ör­neği vardır?

A) Polis, pazarda kaybolan çocuğu aradı yana döne.

B) Sorduğum soruya düzgün yanıt verir misin?

C) Sen buraya gelince herkes çok mutlu oldu.

D) Adamın yiyecek alacak kadar parası yoktu.

E) Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer.

15. Aşağıdaki yapım eklerinden hangisiyle fiilimsi ya­pılamaz?

A) - en B) - ası C) - ınca

D) -erek E) -dır

16. Rektörle yaptığı bir toplantıda rektör, hızını alamayıp kendisini bir güzel haşladığında, "Hocam, belediye başkanıydım beni fırçalıyordunuz, başbakan oldum, hâlâ fırçalamalarınızdan kurtulamadım. Tamam, eleş­tirin; ama biraz da çözüm üretin." dediği, akademik çevrelerde kulaktan kulağa dolaşıyor.

Yukarıdaki paragrafta kaç fiilimsi vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, isim-fiil vardır?

A) Çocukların oynamalarını engelleyen taş binalardı.

B) Zaman eskimiş, aşınmış bir kavramdır artık.

C) Onun başarısız olacağını herkes söylüyor.

D) Bıraktığın o yerlerde özlemlerim ağlıyor.

E) Öğretmenimizin verdiği soruları çözememiştim.

18. Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni; eminim Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin

Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi

söylenemez?

A) Ekeylem alan ad soylu sözcük kullanılmıştır.

B) Farklı türde zamirlere yer verilmiştir.

C) Ortaç kullanılmıştır.

D) Çekimli eylem kullanılmıştır.

E) Yüklem görevli edat grubu kullanılmıştır.

1 C

2. C

3. A

4. B

5. D

6. C

7. D

8. B

9. A

10. D 11. D 12. D 13. E 14. D 15. E 16. B 17. A 18. C

 Tags:

İlgili KonularEdit

 Facebook Social Comments

Son Güncelleme: Pazar, 04 Aralık 2011 17:42

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük fiilimsi değildir?

A) Annenden beklediğin paket miydi o?

B) Evden kaçıp yıkıntılar arasına gizlendi.

C) Onursuz bir milletin insanları değiliz.

D) Acur turşusu en sevdiği yiyeceklerdendi.

E) Kesilecek ağaçlar tek tek damgalandı.

2. Eylemlerden "-iş, -mak, -ma" ekleriyle türetilen söz­cükler ad sayılır. Bunlara eylem adı da denir.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, eylem adı değildir?

A) Koruma altına alınanlardan biriydi.

B) Yazma alışkanlığı neredeyse yok.

C) Danışmadaki memur çok dalgındı.

D) Sokaklarda dolaşmak istiyordum.

E) Çalışma saatlerim yine değişmedi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiilimsi yoktur?

A) Yaprak dolmasını annesi çok güzel yaparmış.

B) Kiraz reçeli yapmayı hiç mi hiç denememiştim.

C) Şiir, başıboş hayaller uyandırmak için yazılır.

D) Günü gününe çalışan öğrenci mutlaka başarır.

E) Sen de bu gelenleri tanıyor musun?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üç farklı türde fiilimsi vardır?

A) Yağan yağmura aldırmadan saatlerce yürüdük.

B) Sensiz geçirdiğim günleri hatırladıkça ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.

C) Arkadaşlarının söyledikleri onun için fazlasıyla önem taşıyordu.

D) Sırtımdaki ağrılar, gün geçtikçe şiddetini artırıyor­du.

E) Bahçenin kırık çitlerini onarmak için saatlerce uğ­raştık.

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden han­gisi, fiilimsi değildir?

A) Bu derginin geçen sayısını arıyorum.

B) İstediğini yapsan da yine mızmızlanır.

C) Benim en nefret ettiğim insandı o.

D) Kaçak eşyalar gümrükte satılıyormuş.

E) Gelişmiş kaslarıyla kendini koruyabilir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiilimsi kullanıl­mamıştır?

A) Şu anda sana verdiğim kitabı mı okuyorsun?

B) Oyuncuların televizyon dizilerine yönelmeleri ge­rekiyor.

C) Düşüncelerini başka bir oturumda mı açıklayacak?

D) Çamların bulunduğu alana varmadan indirin beni.

E) Arkadaşlarım her gece gezerken ben garsonluk yapıyordum.

7. I. Bula bula o adamı mı buldun?

II. Kör olası insanlar, huzur kaçırıyorlar.

III. Tunalı'da dolaşırken rastladım ona.

IV. Ortaya atılan görüş ilgimizi çekti.

V. Okumamış insana kitabı sevdiremezsin.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çizili söz­cüklerden hangisi, fiilimsi değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz­cükte "ma, -me" eki, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Çocuk, arkadaşlarını göremeyince beklemekten vazgeçti.

B) Bahçeyi sulamaya çıktığımda karşılaştım babamla.

C) Gelme deyince ben de ısrar edemedim anneme.

D) Görünmemek için elimizden geleni yapacağız an­laşılan.

E) İnsan bir kere sevmeyince bir daha sevemiyor kar­şısındakini.

9. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ulaçlardan han­gisi, kullanıldığı cümleye farklı bir anlam katmıştır?

A) Elinden geldiğince arkadaşlarına yardımcı olur.

B) Otobüse binerken mi aklına geldi evdeki ütü?

C) Havalar soğuyalı arabayı garajdan çıkarmıyorum.

D) Okulu bitirince babası onu Amerika'ya yolladı.

E) Duvara tırmanırken dizlerini yaralamış.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

A) Yılın eleştirmeni seçildiğimi arkadaşım telefonla bildirdi bana.

B) Duyarsız bir topluluğun istekleri hiçbir zaman bit­mez.

C) Kitabın dizgisini yaptırmak için arkadaşlarımı ara­mıştım.

D) Yolda yürürken aklıma takılırdı bu konuşulan şey­ler.

E) Yazar, roman kahramanlarının hayal dünyasını başarıyla yansıtmış.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yan cümle temel cümlenin öznesidir?

A) Aklından geçenlerin iyi şeyler olmadığına emindim.

B) Amatör bir tiyatroda oyunculuk yapan gençler gi­biydik hepimiz.

C) İngiltere'de yazdığım bir şiir yayımlanınca, yazarlar benden söz etti.

D) Âşık olmak, yaşama bambaşka bir gözle bakmayı sağlar.

E) Ankara'dan çıkarken arabamın yağını, suyunu kontrol ettirmiştim.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, adlaşmış ortaç kullanılmıştır?

A) Ağacın dibindeki çürümüş meyveleri kuşlar ga­galıyor.

B) Sınıfa girer girmez öğrencileri azarlamaya başladı.

C) Sıra insana gelince sanatı göz ardı edemezsiniz.

D) Kişi, her istediğine kavuşsa mücadele gücünü yiti­rir.

E) Tüpler büyük bir gürültüyle patladı, hepimiz kork­tuk.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "-miş" eki alan sözcüğün türü, diğerlerinden farklıdır?

A) Sarılmış babasına, uyuyordu çocuk.

B) Geçmiş karşıma, nasihat verip duruyor.

C) Saklamış tüm oyuncakları dolabına.

D) Bu eserler yüzyıllar önce yazılmış.

E) Daha söylenmemiş sözler var dilimde.

14. Kimi zaman fiilimsiler, eylem özelliğini yitirip kalıcı isim olarak kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bu kuralın ör­neği vardır?

A) Polis, pazarda kaybolan çocuğu aradı yana döne.

B) Sorduğum soruya düzgün yanıt verir misin?

C) Sen buraya gelince herkes çok mutlu oldu.

D) Adamın yiyecek alacak kadar parası yoktu.

E) Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer.

15. Aşağıdaki yapım eklerinden hangisiyle fiilimsi ya­pılamaz?

A) - en B) - ası C) - ınca

D) -erek E) -dır

16. Rektörle yaptığı bir toplantıda rektör, hızını alamayıp kendisini bir güzel haşladığında, "Hocam, belediye başkanıydım beni fırçalıyordunuz, başbakan oldum, hâlâ fırçalamalarınızdan kurtulamadım. Tamam, eleş­tirin; ama biraz da çözüm üretin." dediği, akademik çevrelerde kulaktan kulağa dolaşıyor.

Yukarıdaki paragrafta kaç fiilimsi vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, isim-fiil vardır?

A) Çocukların oynamalarını engelleyen taş binalardı.

B) Zaman eskimiş, aşınmış bir kavramdır artık.

C) Onun başarısız olacağını herkes söylüyor.

D) Bıraktığın o yerlerde özlemlerim ağlıyor.

E) Öğretmenimizin verdiği soruları çözememiştim.

18. Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni; eminim Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin

Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi

söylenemez?

A) Ekeylem alan ad soylu sözcük kullanılmıştır.

B) Farklı türde zamirlere yer verilmiştir.

C) Ortaç kullanılmıştır.

D) Çekimli eylem kullanılmıştır.

E) Yüklem görevli edat grubu kullanılmıştır.

1 C

2. C

3. A

4. B

5. D

6. C

7. D

8. B

9. A

10. D 11. D 12. D 13. E 14. D 15. E 16. B 17. A 18. C

 Tags:

İlgili KonularEdit

 Facebook Social Comments

Son Güncelleme: Pazar, 04 Aralık 2011 17:42

 Joomla SEO powered by JoomSEFSPONSORLU BAĞLANTILAR

# DİL VE ANLATIM #Edit

 

# DİL VE ANLATIM #Edit

 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki