FANDOM


No Title
Koz

No Title

No information


İmperiaz takımının üyesidir. Her zaman Prenses Diarra'nın tararafını tutar.

Saldırıları:Titanium Balta ,Bıçak Duvar,Yıldırım Mızrağı